Informació Privilegiada

Colonial garanteix que la Informació Privilegiada continguts en aquesta secció es corresponen exactament amb els enviats a la CNMV, bé per la societat o per tercers, i difosos per aquella. Els fets rellevants anteriors es troben disponibles per a la consulta a la web de la CNMV.
Informació Privilegiada emesa a la CNMV el 2020
La societat anuncia una oferta de recompra d'obligacions i una potencial emissió d'obligacions
06/10/2020 COD. 486

Descarregar PDF - 261.96 KB
Informació Privilegiada emesa a la CNMV el 2020
La Companyia informa sobre l'establiment d'un programa de recompra d'accions
15/09/2020 COD.449

Descarregar PDF - 381.04 KB
Informació Privilegiada emesa a la CNMV el 2020
La Societat comunica una modificació de la proposta d'aplicació de resultat i distribució de reserves continguts a la memòria de les publicacions anuals corresponents a l'exercici 2019
13/05/2020 COD.239

Descarregar PDF - 928.17 KB