Capital social i accionariat

Estructura accionarial 4T 2019

Dades segons comunicacions a la CNMV i comunicacions rebudes per la societat.

Participacions i autocartera

Aquesta informació està disponible al web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
S’hi descriu la situació de l’autocartera de la societat.

Distribució del Capital

El capital social d'Inmobiliaria Colonial, després de la ampliació de capital realitzada al novembre de 2018, puja a 1.270.286.952,50 euros, constituït per 508.114.781 accions, de 2,5 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie, representades mitjançant anotacions en compte i subscrites i desemborsades íntegrament. Totes les accions incorporen els mateixos drets polítics i econòmics.

Les accions d'Inmobiliaria Colonial, SA estan admeses a negociació a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona, dins el segment de negociació corresponent al mercat de contractació general.

Evolució del Capital

Data Operació Nº Accions Emeses Nº Accions Finals Nominació per Accion Nou Capital Social
Ene. 2014 Reducció de capital - 225.918.690 0,25 € 56.479.672,50€
Ene. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
1.890 225.920.580 0,25 € 56.480.145,00€
Mar. 2014 Ampliació de capital
Conversió obligacions
79.101 225.999.681 0,25 € 56.499.920,25€
May. 2014 Ampliació de capital 2.937.995.853 3.163.995.534 0,25 € 790.998.883,50€
May. 2014 Ampliació de capital
conversió warrants
1.944.444 3.165.939.978 0,25 € 791.484.994,50€
Dic. 2014 Ampliació de capital
conversió warrants
22.916.662 3.188.856.640 0,25 € 797.214.160,00€
Jun. 2016 Ampliació de capital 90.805.920 3.279.662.560 0,25€ 819.915.640€
Jun. 2016 Ampliació de capital 288.571.430 3.568.233.990 0,25€ 892.058.497,50€
Jul. 2016 Contra-split - 356.823.399 2,5€ 892.058.497,50€
Maig 2017 Ampliació de capital 35.646.657 392.470.056 2,5€ 981.175.140,00€
Nov. 2017 Ampliació de capital 42.847.300 435.317.356 2,5€ 1.088.293.390,00€
Jul. 2018 Ampliació de capital 19.273.622 454.590.978 2,5€ 1.136.477.445,00€
Nov. 2018 Ampliació de capital 53.523.803 508.114.781 2,5€ 1.270.286.952,50€
Evolució del capital social

Ampliaciones de Capital

Ampliació Capital Maig 2017

Ampliació maig 2017_Informe Administradors

Descarregar PDF - 478.27 KB

Ampliació maig 2017_Informe KPMG

Descarregar PDF - 977.59 KB

La Companyia comunica una ampliació de capital mitjançant el procediment de colocació accelerada

Descarregar PDF - 275.53 KB

Colonial comunica la finalització del procés de col·locació accelerada

Descarregar PDF - 226.56 KB

Colonial completa amb èxit una ampliació de capital de més de 250 milions d'euros

Descarregar PDF - 185.85 KB

La Companyia comunica la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura d'Ampliació de capital

Descarregar PDF - 212.4 KB

La Companyia comunica l'admissió a cotització de les accions de l'ampliació de capital

Descarregar PDF - 210.54 KB
Ampliació Capital Novembre 2017

La companyia anuncia una ampliació de capital mitjançant el procediment de col·locació accelerada

Descarregar PDF - 325.21 KB

Colonial comunica el resultat del procés de col·locació accelerada

Descarregar PDF - 228.23 KB

La Companyia comunica la inscripció en el registre mercantil de l'escriptura d'ampliació de capital

Descarregar PDF - 212.2 KB

Colonial comunica que s'han obtinguts tots els requisits per admetre a negociació les noves accions de la Societat

Descarregar PDF - 209.76 KB

Informe administradors

Descarregar PDF - 256.62 KB

Informe expert independient

Descarregar PDF - 10.35 MB