Informació Rellevant

Colonial garanteix que la Informació Rellevant continguts en aquesta secció es corresponen exactament amb els enviats a la CNMV, bé per la societat o per tercers, i difosos per aquella. Els fets rellevants anteriors es troben disponibles per a la consulta a la web de la CNMV.
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Colonial remet documentació de suport a la presentació de resultats del primer semestre de 2020 que es realitzarà a través d'un webcast (audiconferencia)
29/07/2020 COD.3749

Descarregar PDF - 5.92 MB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
La companyia informa sobre els resultats del primer semestre de 2020
29/07/2020 COD.3748

Descarregar PDF - 3.62 MB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Colonial comunica que realitzarà el 29 de juliol una presentació via àudio webcast amb audioconferència, per comentar els resultats del primer semestre de 2020, prèvia publicació de resultats el mateix dia després de tancament de mercat
27/07/2020 COD.3635

Descarregar PDF - 459.91 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
La Companyia remet informació relativa a l'pagament de dividends
30/06/2020 COD.3099

Descarregar PDF - 130.5 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
La societat comunica canvis en el Consell d'Administració i les seves Comissions
30/06/2020 COD.3098

Descarregar PDF - 75.14 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
La Companyia comunica la celebració de la Junta General Ordinària d'accionistes
30/06/2020 COD.3088

Descarregar PDF - 73.47 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Anunci complementari de la convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA
04/06/2020 COD.2569

Descarregar PDF - 239.86 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Junta Convocatòria Ordinària General
25/05/2020 COD.2409

Descarregar PDF - 716.59 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
La societat comunica canvis en el Consell d'Administració i les seves Comissions
25/05/2020 COD. 2410

Descarregar PDF - 76.21 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Colonial remet documentació de suport a la presentació de resultats del primer trimestre de 2020 que es realitzarà a través d'un webcast (audiconferencia)
13/05/2020 COD.2228

Descarregar PDF - 4.76 MB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Colonial comunica que realitzarà el 13 de maig una presentació via àudio webcast amb audioconferència, per comentar els resultats del primer trimestre de 2020, prèvia publicació de resultats el mateix dia després de tancament de mercat
06/05/2020 COD.2056

Descarregar PDF - 100.59 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Actualització de la qualificació creditícia de Colonial
04/05/2020 COD.1973

Descarregar PDF - 99.49 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Colonial i Covid-19
24/03/2020 COD.1169

Descarregar PDF - 495.95 KB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Colonial remet documentació de suport a la presentació de resultats de l'exercici 2019 que es realitzarà a través d'un webcast
27/02/2020 COD.463

Descarregar PDF - 7.55 MB
Informació Rellevant emesa a la CNMV el 2020
Colonial comunica que realitzarà el 27 de febrer una presentació via àudio webcast amb audioconferència, per comentar els resultats de l'exercici 2019, prèvia publicació de resultats el mateix dia després de tancament de mercat.
24/02/2020 COD.228

Descarregar PDF - 105.04 KB